Nabízené služby


Poskytuji komplexní geodetické práce, jejichž přehled naleznete níže na stránce. Pro detailnější informace mě neváhejte kontaktovat.

Vytyčení hranic pozemku

Vytyčená hranice se označí osazením lomových bodů hranice plastovými znaky, geohřeby apod.
Dokumentace: vytyčovací náčrt a vytyčovací protokol

Zaměření inženýrských sítí - přípojky

Zaměření skutečného provedení přípojek inženýrských sítí např. vody,kanalizace,plynu a elektřiny.
Zaměření těchto přípojek vyžaduje stavební úřad pro vydání kolaudačního souhlasu.

Vytyčení stavby

Vytyčení stavby je důležité pro správné osazení stavby do pozemku (je třeba od projektanta dokumentaci pro osazení stavby do pozemku), kdy se musí dodržet určená vzdálenost od vlastnických hranic sousedních pozemků.
Polohové a výškové osazení stavby dle projektové dokumentace.

Polohopis - výškopis

Polohopis a výškopis se vyhotovuje nejčastěji jako podklad pro projekt stavby apod.
Zpracování je provedeno v tištěné i digitální formě.

Geometrický plán

Geometrický plán je součástí právních listin pro zápis do katastru nemovitostí (rozdělení pozemku, dokončení stavby atp.). Bude jej od Vás také vyžadovat stavební úřad při kolaudaci stavby.

Věcné břemeno

Věcné břemeno - dokumentace – geometrický plán (GP).
Vyznačení věcného břemene přístupu na pozemek.

Zaměření staveb

Zaměření staveb - dokumentace - geometrický plán ( GP ).
Geometrický plán je potřeba pro zápis stavby nebo přístavby do katastru nemovitostí. Dle GP vydá stavební úřad kolaudační rozhodnutí.

Rozdělení pozemku

Dokumentace: geometrický plán (GP) - grafická část a druhou nedílnou částí je výkaz výměr (přehled výměr dotčených parcel před a po změně).
Dle zákazníka určená nová hranice rozdělení pozemku, bude zaměřena a opatřena plastovými znaky.

Reference


Zakázky realizuji pro firmy, státní instituce i občany.

přes
36

let zkušeností v oboru geodézie

více než
250

zaměřených rodinných domů

více než
500

geometrických plánů

Z mnoha realizovaných zakázek zmiňuji například:

  • Parcelace pro výstavbu RD (kú. Okrouhlá u Ch. Dolní Žandov, Dolní Hraničná, Horní Ves u T, atd)
  • Geodetické práce při výstavbě multifunkčního hřiště ve Fr. Lázních
  • Vyhotovení GP a vytyčení nových hranic dle srovnávacích sestavení pro určení historického majetku obcí a církví(kú. Dolní Žandov, Tuřany, Okrouhlá u Chebu, Cheb, Křižovatka)
  • Polohopis a výškopis pro cyklostezku Cheb-Fr. Lázně
  • GP pro bytové domy v Mariánských Lázních
  • Přístavby ZŠ v Perninku

O mně


V oboru geodézie působím již od roku 1979. Nejprve jsem pracovala pracovala pro katastrální úřad (dříve Geodézie Cheb). V roce 2000 jsem začala nabízet geodetické práce jako OSVČ.

Chebsko

Převážně se orientuji na okrese Cheb, po dohodě však není problém realizovat práce i v jiné lokalitě.

Odborná způsobilost

Živnost vázaná na odborné vzdělání
Živnostenský list ev.č.: 340200-21549
Okresní živnostenský úřad Cheb :č.j.:ŽÚ/6826/00/Nov

Kontakt

Zastihnete mě na telefonu či e-mailu. Vyberte si, co vám více vyhovuje.

604 764 094 | kulhavah@seznam.cz

Kde nás najdete?

Sídlíme v areálu bývalé masny na adrese Wolkerova 30, Cheb. Kancelář se nachází ve druhém patře.

Kontaktní údaje

Hana Kulhavá
604 764 094
kulhavah@seznam.cz
Wolkerova 30 (2. patro)
350 02 Cheb
IČ: 68805772
Otevírací doba
Pondělí - Pátek
7.45 - 15.45 hod.

Máte-li v úmyslu nás navštívit, doporučujeme se předem telefonicky informovat, zda nejsme v terénu.